ارزیابی و خدمات آنلاین

خدمات آنلاین ما در تیم موادون

خدمات ما با هدف رفع ناهنجاری های شایع همچون: صافی کف پا، گودی کف پا، انحراف مچ پا، زانوی ضربدری، زانوی پرانتزی، کج پشتی (اسکولیوزیس)، گودی کمر، گرد پشتی (قوز)، شانه نابرابر، کج گردنی (تورتیکولی)، سر به جلو (فوروارد هد) و … رفع دردهای مزمن شایع همچون: کمردرد، درد زانو، درد شانه، درد گردن و … پیشگیری از آسیب های شایع همچون: پیچ خوردگی مچ پا، پارگی رباط های زانو، دررفتگی شانه و … در دو لاین آنلاین و حضوری ارائه می گردد.

حرکات اصلاحی

ارزیابی ساختار وضعیت بدنی

متخصص حرکات اصلاحی با آزمون های اختصاصی از طریق ویدئوهای ارسالی و یا تماس تصویری (مشاوره اختصاصی) نقص های احتمالی در الگوی حرکات شما را بررسی می کند.

طراحی و تجویز پروتکل تمرینات اصلاحی اختصاصی

طراحی و تجویز پروتکل تمرینات اصلاحی اختصاصی

با توجه به نقص های شناسایی شده در ارزیابی ایستا، پویا و با توجه به شرایط و اهداف، پروتکل تمرینات اصلاحی توسط متخصص حرکات اصلاحی طراحی می شود.

کلاس آنلاین خصوصی

کلاس آنلاین خصوصی

مربی حرکات اصلاحی از طریق تماس ویدئویی بر اجرای پروتکل تمرینات اصلاحی نظارت می کند.

ارزیابی وضعیت بدنی و مشاوره آنلاین

ارزیابی وضعیت بدنی و مشاوره آنلاین

متخصص حرکات اصلاحی راستای وضعیت بدنی شما را از طریق عکس های ارسالی و یا تماس تصویری (مشاوره اختصاصی) بررسی می کند.

فروش ابزارهای اختصاصی تمرینات اصلاحی

فروش ابزارهای اختصاصی تمرینات اصلاحی

فوم رولر/ کش پیلاتس/ کش مینی لوپ / نیمکره تعادلی/ توپ تعادلی/

مشاوره اختصاصی

مشاوره اختصاصی

پس از ارزیابی بدن به هر فرد مشاوره اختصاصی و الگوی حرکت داده می شود.

درخواست مشاوره

شما می توانید فرم روبرو را پر کنید تا در کوتاه ترین زمان ممکن با شما تماس گرفته شود.

پس از ثبت درخواست در اولین وقت اداری با شما تماس گرفته می شود تا به صورت رایگان از مشاوره تیم تخصصی ما بهره مند گردید.

مجتبی بابایی مبارکه
مجتبی بابایی
درخواست مشاوره